4 november: informatiesessie fusieplannen

De voorbereidingen voor een fusie tussen STVU en TC Rijnsweerd zijn in volle gang. We kijken naar de kosten, de planning, de verbouwing, de vergunningen, het parkeren, naar duurzaamheid, maar zeker ook naar de menselijke kant van een fusie: hoe zorgen dat we samen één mooie vereniging worden.

Als de leden van beide vereniging toestemming geven om de fusieplannen uit te voeren, voltrekt de fusie zich in twee fasen. In het voorjaar van 2019 worden we één vereniging met twéé tennisparken en diverse gezamenlijke activiteiten. Vanaf de winter van 2019 moet de uitbreiding van het park voltooid zijn. Dan neemt TC Rijnsweerd afscheid van het park aan de Weg van Rhijnauwen en smelten de verenigingen volledig samen. 

Op 4 november praten we de leden van beide verenigingen bij over de stand van zaken. Vanaf 15 uur start een presentatie en daarna is er tijd om vragen te stellen, eventuele zorgen te uiten en met elkaar iets te drinken. Ongeveer twee weken later versturen we via de nieuwsbrief de officiële stukken die bij een fusie horen: het 'voornemen tot fusie'. Op 29 november vindt op beide verenigingen een Algemene Ledenvergadering plaats. Dan vragen we de leden of ze akkoord gaan met het voorstel tot fusie.

Nieuws overzicht