ALV over de fusie: komt allen op 29 november!

Het bestuur nodigt alle leden graag uit voor de ALV op donderdag 29 november 2018 20.00 uur op het paviljoen STVU.

Op 4 november hebben we de leden van beide verenigingen bijgepraat over de stand van zaken. Op donderdag 29 november vindt op beide verenigingen een Algemene Ledenvergadering plaats. Dan vragen we de leden of ze akkoord gaan met het voorstel tot fusie.Twee weken voor de ALV versturen we via de nieuwsbrief de officiële stukken die bij een fusie horen: het 'voornemen tot fusie'.
Om een formeel/juridisch besluit te kunnen nemen moet de fusie in de krant aangekondigd worden, zodat 'het publiek' bezwaar kan maken. Dit is bedoeld om eventuele schuldeisers te informeren. Het definitieve hamerstuk voor de fusie volgt dan begin 2019.

Nieuws overzicht