Privacy AVG en UTV Kromme Rijn

Zoals al eerder gemeld, is ook UTV Kromme Rijn verplicht om zich aan de nieuwe privacywet (AVG) te houden. Deze wet geeft natuurlijke personen (mensen) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van gegevens. De privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. Ook wordt ieder lid eenmaal (nadat hij/zij ingelogd is op het afgeschermde gedeelte van de site) gevraagd naar de gewenste instellingen m.b.t. het privacyniveau.

Deze wet heeft ook consequenties voor bv. onze ledenadministratie. Met het oog op de op handen zijnde fusie, werkt het bestuur in stukjes de verplichte AVG-acties uit. Zo staat een (inmiddels tweede versie) van de (nu nog) STVU-privacyverklaring en procedure melding datalek online op onze site.

Het bestuur werkt aan een richtlijn omtrent het omgaan met elkaars persoonsgegevens, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van whatsapp vanuit commissies en foto's op sociale media. Ook zullen de telefoonnummers op de barlijst achter de bar verwijderd worden; leden kunnen altijd via de site (mits ingelogd) het nummer achterhalen. Daarnaast vragen we commissies om deelnemerslijsten (zoals bv de competitie of toernooien) niet meer als bijlage via de mail te versturen, maar met een link naar de site. Ook hier moet je weer inloggen voor toegang. We verzoeken leden zorgvuldig met deze lijsten om te gaan!

Met het oog op de fusie kijken we ook naar een nieuw administratiesysteem. Hierin worden de AVG-vereisten t.z.t. uiteraard in meegenomen.

We vragen alle leden in ieder geval om terughoudend te zijn in het delen van persoonsgegevens onderling. Uiteraard ben je als individu zelf verantwoordelijk wat je bv. via jouw whatsapp of facebook deelt met anderen, maar wees je bewust van het recht op privacy voor een ieder.

Voor vragen rondom AVG en privacy kun je je wenden tot avg@stvu.nl.

Zie hier wat de KNLTB met jouw gegevens doet.

Nieuws overzicht