AVG: Wat doet STVU en de KNLTB met mijn gegevens?

In mei van dit jaar zijn nieuwe verscherpte privacy regels van toepassing via wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft natuurlijke personen (mensen) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van gegevens. De privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. Deze wet heeft ook consequenties voor bv. onze ledenadministratie. In de komende maanden bereiden we ons daarop voor en zullen we jullie informeren, aanpassingen doen aan de administratie en waar nodig met jullie in contact komen over al of niet publiceren van gegevens. We willen jullie al wel wijzen op hoe de KNLTB met gegevens van leden omgaat en jullie de mogelijkheid bieden hiertegen bezwaar te maken.

Lees meer

Veelgestelde vragen

De afgelopen jaren hebben we een verzameling gemaakt van de veel gestelde vragen. Lees verder om het volledige overzicht te zien.

Lees meer