Voor inschrijving ga naar www.utvkrommerijn.nl

STVU is gefuseerd met TC Rijnsweerd en heet per  1 juli 2019 UTV Kromme Rijn.

U kunt zich inschrijven door HIER te klikken.

Tennisvereniging STVU bestaat al vanaf 1942. De tennisvereniging beschikt 4 smashcourtbanen met verlichting, die daardoor vrijwel het gehele jaar zijn te bespelen. Het paviljoen beschikt over een bar, kleed-ruimten en sanitaire voorzieningen. De tennisvereniging heeft ruim 350 leden.

Mutaties

Opgave van wijzigingen in de persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen, dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie of via ledenadministratie@stvu.nl

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden vóór 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie of via ledenadministratie@stvu.nl

 

Ledenadministratie
Nico Roozendaal
Eikstraat 64
3581XM Utrecht