Statuten

Volg de link voor de statuten, het huishoudelijk reglement en het bestuursreglement alcohol.
Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van ons privacybeleid / procedure datalek.

Met het oog op de recente fusie tussen STVU en TC Rijnsweerd wordt de komende tijd hard gewerkt om de bovenstaande documenten van beide verenigingen samen te voegen.

Lees meer